تبلیغات

بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی چه شرایطی دارد؟

۰

بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی چه شرایطی دارد؟ در همه اماکن و مجموعه های  ورزشی اعم از کوچک تا مجموعه‌های بزرگ ورزشی ممکن است حوادثی اتفاق بیافتد که ورزشکاران و یا حتی مراجعین و تماشاگران آسیب ببینند ، که مسئول آن مدیر و یا مربیان آن مجموعه باشد . همه خساراتی که تحت پوشش بیمه نامه باشند قابل جبران می‌باشد. در این مقاله در مورد بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی صحبت خواهیم کرد .

چرا این بیمه برای مدیران مجموعه های ورزشی اهمیت دارد؟

حوادثی که ممکن است در مجموعه‌های ورزشی برای مراجعین (ورزشکاران و تماشاگران) و یا سایر افراد مراجع به ورزشگاه بیافتد که مسئول آن قصور و کوتاهی مربی و مدیر ان مرکز ورزشی باشد، با داشتن بیمه ‌نامه مسئولیت مجموعه‌های ورزشی قابل جبران می‌باشد. همه مدیران و صاحبان اماکن ورزشی از قبیل استخرها، سالن‌های‌ ورزشی‌ و بدنسازی، فیتنس، یوگا، ورزش‌های رزمی از قبیل کاراته، تکواندو، جودو، بوکس و کشتی و … با رعایت اصول ایمنی و حفاظتی می‌توانند در زمان حادثه با توجه به پوشش‌های بیمه نامه خسارت خود را دریافت نمایید.

بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی چه پوشش‌هاییرا شامل می شود؟

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن و خطرات تحت پوشش، پوشش‌های زیر به بیمه گذاران ارائه می‌شود:

 • جبران هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه
 • جبران هزینه‌های پزشکی در طول مدت بیمه نامه
 • جبران غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های عادی
 • جبران غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های حرام
 • جبران  حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه

هر فرد بیمه گذار می‌تواند به انتخاب خود میزان پوشش‌های بیمه نامه‌اش را انتخاب و خریداری نماید. تعداد پوشش‌های پوشش فوت و نقص عضو به درخواست بیمه گذار در بیمه نامه درج می‌شود و بیمه گذار با توجه به پوشش‌های بیمه نامه در طول مدت داشتن بیمه نامه می‌تواند از پوشش‌های گفته شده استفاده نماید.

تفاوت بیمه حوادث ورزشی و بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی چیست؟

بیمه حوادث ورزشی قراردادی است بین فدراسیون پزشکی رشته‌های مختلف ورزشی و ورزشکار، که در آن فدراسیون متعهد می­‌شود در قبال دریافت حق بیمه‌ای از ورزشکار، در صورت وقوع حادثه و بروز آسیب ورزشی، طبق مقررات خود غرامت درمان هزینه‌های پزشکی را بر اساس تعرفه‌های دولتی پرداخت ‌کند.

اما بیمه مسئولیت اماکن پزشکی هرگونه خسارت جانی که تحت پوشش بیمه نامه بوده و به علت قصور مدیریت و یا مربی ورزشی در محل بیمه شده برای ورزشکاران و یا افراد مراجع و یا تماشاگران اتفاق بیافتد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه حوادث ورزشی و بیمه مسئولیت مدیران ورزشگاه‌ها چه تفاوتی دارد؟

 • بیمه نامه‌های مسئولیت اماکن ورزشی علاوه بر ورزشکاران پوشش‌هایی را برای تماشگرها و  مراجعین به ورزشگاه را نیز دارد که بیمه حوادث چنین پوشش‌هایی را برای بیمه گذاران خود ارائه نمی‌کند.
 • سقف پوشش‌هایی که در بیمه نامه‌های مسئولیت ارائه می‌شود بسیار بالاتر از بیمه حوادث ورزشی می‌باشد.
 • در زمان پرداخت خسارت اگر ورزشکاران و تماشاچیان مجموعه ورزشی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان‌های مشابه استفاده نمایند، تعهد شرکت بیمه‌گر برای موارد مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذکور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه می‌باشد.
 • اگر مجموعه ورزشی به شخص دیگری اجاره داده شده است حتما نام مستاجر در بیمه نامه درج شود.

نکات مهم در بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی

حتما در زمان خرید بیمه مسئولیت اماکن ورزشی به این نکته مهم توجه داشته باشید که این بیمه نامه فقط خسارت حوادثی را پرداخت می‌کند که مسئول آن حادثه قصور و کوتاهی مدیر یا مربی آن  مجموعه در رعایت موارد ایمنی باشد، خسارات مربوط به همه حوادث ورزشکاران و یا حوادثی ناشی از بیماری که ممکن است برای آن‌ها اتفاق بیافتد تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.

برای جبران حوادث ورزشی مربوط به اشتباه و بی دقتی ورزشکار در انجام تمرینات ورزشی مدیران ورزشگاه‌ها می‌توانند بیمه حوادث گروهی را برای هر کدام از ورزشکاران به نام آن‌ها تهیه نماید تا بتوانند در زمان خسارات بدنی از آن برای هزینه‌های پزشکی استفاده نمایند.

در بیمه نامه های مسئولیت استفاده کنندگان از مجموعه ورزشی خانم، آقا و یا کودک و نوجوان با مشخص شدن رده‌های سنی آن‌ها  نیز باید مشخص شود.

حتما تعداد مربیان و تعداد ورزشکاران و تماشاگران ورزشی در باشگاه و ورزشگاه ورزشی باید در زمان صدور به شرکت بیمه اعلام شده باشد.

نکته مهم دیگر اعلام مشخصات رشته‌های ورزشی در بیمه نامه، تعداد نوبت ورزشی و مدت زمان هر دوره نیز به صورت دقیق به شرکت بیمه اعلام نمایید و اگر در طول مدت داشتن بیمه نامه رشته ورزشی دیگری به مجموعه اضافه شد و یا تغییر کرد باید به شرکت بیمه اعلام شده و با صدور الحاقیه موارد بیمه نامه تصحیح شود.

راهنمای خرید بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی

 • تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه توسط بیمه گذار با انتخاب تعداد پوشش‌ها و سقف پوشش های مورد نیاز در بیمه نامه
 • مشخصات کامل فرد بیمه گذار و مشخصات محل مورد بیمه باید در پیش نویس و بیمه نامه درج شود.
 • مجوز فعالیت ورزشگاه هم باید به پیوست به شرکت بیمه ارسال شود.
 • با تایید پیشنویس توسط بیمه گذار و پرداخت حق بیمه، بیمه نامه صادر می‌شود.
 • در طول داشتن بیمه نامه، بیمه گذار موظف است هر گونه تغییر در آدرس و یا شرایط فعالیت بیمه نامه را به اطلاع شرکت بیمه برساند.

فرایند و مدارک دریافت خسارت بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی

در زمان خسارت باید شماره بیمه نامه، زمان و مکان حادثه، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن ظرف مدت 5 روز کاری با تکمیل فرم اعلام خسارت به شرکت بیمه اعلام نماید.

مدارک اعلام خسارت

مدارک مورد نیاز در صورت جراحت ( هزینه پزشکی ) و نقص عضو :

1-گزارش حادثه ( ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی )

2- مدارک شناسایی زیاندیده (کپی کار ملی و شناسنامه )

3- گزارش بازرس اداره کار ( مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی )

4- تمامی گزارشات پزشکی قانونی ( در صورت مراجعه زیاندیده به مراجع قضایی )

5- تمامی مدارک بیمارستانی علی‌الخصوص برگ اورژانس و در صورت درخواست هزینه‌های پزشکی ارائه تمامی فاکتورهای پزشکی و بیمارستانی

6- گواهی پزشک معتمد در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان

7- رونوشت بیمه نامه , و ضمائم آن ( تمامی صفحات پشت و رو)

8-مدارک استخدامی ، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن

9- در پروژه های ساختمانی کپی پروانه ساختمان

مدارک تکمیلی لازم در صورت فوت

1- گزارش حادثه ( ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی)

2- مدارک استخدامی ، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن فتوکپی برابر اصل شده گزارش بازرس اداره کار ( مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی)

3- فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه باطل شده متوفی

4- فتوکپی برابر اصل شده گواهی فوت و جواز دفن

5- فتوکپی برابر اصل شده گواهی انحصار وراثت

6- فتوکپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی

7- فتوکپی برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی

8- فتوکپی برابر اصل شده رای دادگاه ( در صورت انجام شکایت و تشکیل پرونده در دادسرا )

9- فتوکپی برابر اصل شده قیم نامه و نامه اداره سرپرستی ( در صورت وجود فرزند یا فرزندهای صغیر)

10- تصویر شناسنامه های وراث قانونی متوفی

11- برگه ماموریت متوفی ( در صورت فوت به هنگام ماموریت)

12-رونوشت بیمه نامه تمامی صفحات پشت و رو

13- در بیمه نامه ساختمانی کپی پروانه ساختمان

نکته: در صورت فوت ورزشکاران و تماشاچیان در مجموعه ورزشی ، غرامت تعیین شده از سوی مراجع قضایی ( دیه ) به وراث قانونی متوفی پرداخت می‌گردد.

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ پاسارگارد در گرگان برای صاحبان‌ مجموعه‌ های‌ ورزشی‌

 بروز حوادث‌ متنوع‌ و پر مخاط‌ره‌ برای‌ کلیه‌ مراجعین‌ به‌ مجموعه‌های‌ ورزشی‌ خصوصا" نوجوانان‌ و جوانان‌، مشکلات‌ عدیده‌ای‌ برای‌ صاحبان‌ و دست‌اندرکاران‌ این‌ مجموعه‌ ها پدید می‌ آورد.

صاحبان‌ اماکن‌ ورزشی‌ همچون‌ استخرها،سالن‌ های‌ ورزشی‌ و بدنسازی‌ ضمن‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و حفاظ‌تی‌، گاهی‌ باحوادثی‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزینه‌ های‌ پزشکی‌ مراجعین‌ می‌ شود مواجه‌ می گردند، که‌ مناسب ترین‌ راه‌ برای‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پیش‌ بینی‌ نشده‌،استفاده‌ از بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ مجموعه‌ های‌ ورزشی‌ است. بیمه پاسارگاد در گرگان نمایندگی قدس علوی آماده خدمات 24 ساعته به همه مراجعین به صورت آنلاین و حضوری می باشد در صورت هر گونه نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید.

+ نوشته شده توسط Thesis-2018 در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: بیمه پاسارگاد در گرگان، بیمه مسئولیت، خرید بیمه مسئولیت، خرید بیمه

کانوایر یا نوار نقاله چیست؟

۰

کانوایر یا نوار نقاله چیست؟ کانوایر یا نوار نقاله همه نام هایی هستند که برای انواع تســمــه‌ها به کار میرود همه تسمه ها یا نوار نقاله ها با هم مشترکی باهم دارند آنها برای انتقال مواد یا وسایل یا قطعات تولید شده از یک نقطه به نقطه دیگر است ، استفاده از نوار نقاله بصورت صنعتی اولین بار در کارخانه فورد به وجود آمد که با پیشنهاد هنری فورد به منظور افزایش راندمان در تولید خودرو پیشنهاد خط های تولید پیوسته یا کانتینیوس پروداکشن را داد .

در خط های تولید استفاده از نوار نقاله بهره وری و تولید را به شدت بالا میبرد به طوری که مواد و قطعات تولید شده به سرعت می تواند از از یک نقطه به نقطه دیگر کارگاه یا کارخانه انتقال پیدا کند ، این تنها یکی از کاربردهای نوار نقاله‌ها  یا کانوایر است .

کاربرد کانوایر در صنعت

کاربرد تسمه‌ها یا نوار نقاله‌ها در جایی که قرار است محصول در معرض پروسس های تولید مانند قرار گرفتن در معرض حرارت به منظور خشک شدن استفاده میشود ، و ممکن است این پروسه  ممکن است برای شستشوی قطعات و مواد تولید شده باشد و حتی ممکن است که ابزار یا قطعه ای را که برش خورده است یا هر فرآیند دیگری که روی آن صورت گرفته است را از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال دهد و تمام این مراحل توسط تسـمــه کانوایر یا نوار نقاله‌ها انجام می شود.

نوار نقاله ها یا کانوایر چگونه کار می کنند؟

بطور کلی کانوایر یا نوار نقاله‌ها  ، نواری است مداربسته یا کلوز لوپ (close loop) که با دریافت نیروی وارده از موتور گیربکس به کمک دو غلتک ابتدایی و انتهایی به حرکت درآمده و چرخه روتین و بی انتها در سیستم نقاله را به عهده میگیرد  ، اگر بخواهیم یک مثال عینی و شهودی برای آن بزنیم از اساس کار تردمیل در باشگاه های ورزشی میتوانیم نام ببریم .

احتیاج به حمل و پردازش مواد متنوع در صنایع مختلف از جمله صنایع معدنی ، سیمان ، کاشی ، سنگ و صنایع دارویی و غذایی استفاده از نوار نقاله یا کانوایر را به شدت ضروری کرده است

 

انواع تسمه های کانوایر و کاربرد آن در صنایع مختلف

 کانوایر  pvc

تسمه‌های نقاله‌ pvc همانطور که در بالا اشاره شد از تســمـه‌های نقاله لاستیکی نوار نقاله لاستیکی در صنایع خوراکی نمی توان استفاده کرد و این محدودیت باعث شده که از نوار نقاله‌ها pvc در صنایع خوراکی و بهداشتی به شدت استفاده گردد ، و علت آن سازگاری تسـمــه‌های پی وی سی در صنایع خوراکی و بهداشتی است این تسمه ها در انواع و سایزهای مختلف تولید می شود و همان طور که در بالا اشاره شد مداربسته یا کلوز لوپ (close loop) مورد استفاده قرار میگیرند تا بتوان مواد خوراکی و مواد بهداشتی را از یک نقطه به نقطه دیگر کارخانه انتقال بدهند.

بافت نخ موجود نوار نقاله pvcبه طوری است که ستون های محکم و مستحکمی را در طول و عرض نوار ایجاد می کند .

نوار نقاله  pvcدر دو نوع صاف و آجدار تولید می شود  ، گاهی مشاهده می شود که برای جلوگیری از لغزش مواد و قطعات تولید شده در خطوط تولید از تســمـه‌ها راهنما برای جلوگیری از لغزش آنها روی نوار نقاله‌ها استفاده شودکه باعث می شود پروفیل سایدبار یا  T پروفیل مناسب برای شرایط مختلف محیطی باشد.

نموار نقاله پارچه یا نمدی

تمام مزیت هایی که نوار نقاله  pvc گفته شد همان مزیت ها نیز برای تسمه نقاله پارچه یا نمدی نیز وجود دارد ، با این تفاوت که لایه بالایی تسمه نقاله پارچه یا نمدی به جای پی وی سی از نمد ، پارچه یا الیاف کتان یا پلی استر ساخته شدند . این تسمه نقاله ها به علت سازگار بودن با مواد غذایی و دارویی در صنایع بهداشتی و انواع شیرینی جات مانند بیسکویت ، کلوچه و نان فانتزی کاربرد فروانی دارد .

نوار نقاله مدولار ( پلاستیکی )

نوار نقاله‌های مدولار ( پلاستیکی ) یا زنجیر نقاله مدولار نام های مختلفی هستند که برای نوار نقاله مدولار مورد استفاده قرار می گیرند .

تسمه نقاله مدولار تماماً از جنس پلاستیک بوده و از مونتاژ قطعات پلاستیکی کوچک و با سایز استاندارد ساخته می شود و با در کنار هم قرار گرفتن قطعات تسمه آنها یک تسمه نقاله مدولار با طول و عرض مشخص و مقاوم در برابر ضربه و وزن بالا به دست می آید ، از این نوع تسـمــه نقاله ها بیشتر در خطوط شستشوی مواد بهداشتی و غذایی استفاده میشود تمامی این قطعات کوچک تسمه توسط پین یا قفل به طوری که آنها ضد آب باشند به یکدیگر وصل می شوند

 

نوار نقاله برزنتی یا نوار نقاله برزنتی ( تسمه الواتوری )

نوار نقاله برزنتی بیشتر ساختاری شبیه به تســمـه نقاله پلاستیکی دارند با این تفاوت که لایه بالایی و زیرین آن از جنس برزنت است و لایه تار و پود آن به گونه ای است که نیروی کشش و تحمل آن تحمل تسمه‌های نقاله‌ برزنتی را زیاد کند.

تسمه نقاله لاستیکی

نوار نقاله لاستیکی از دو قسمت لاستیک و تار و پود ساخته شده است که لایه بالایی و زیرین آن پلاستیک و داخل آن از تار و پود استفاده شده است  ،استفاده از تار و پود به منظور افزایش استحکام تسمه‌ها یا نوار نقاله‌ها بکار رفته است در تمامی نقاله های لاستیکی قسمت بالا و پایین تسمه یا نوار نقاله لاستیک پوشانده شده است بیشتر کاربرد نقاله لاستیکی در صنایع معدنی ، سنگ ، سیمان و فلزات و صنایعی که ارتباطی با مواد خوراکی ندارند مشاهده میشود

شرکت تولید کننده کانوایر و نوار نقاله :

شرکت توس ماشین یکی از بهترین شرکت های باسابقه در زمینه صنایع غذایی و آردی می باشد، این شرکت در همین راستا، انواع کانوایر را برای انواع کارخانجات با تولیدات غذایی متنوع و جنس مختلف، طراحی و تولید کرده است.

در صورتیکه تمایل دارید تا کانوایر برای کارخانه شما و یا خط تولید شما بهینه سازی و شخصی سازی شود، شرکت توس ماشین می تواند با کیفیت بسیار بالا، انواع کانوایر را طراحی و تولید و تحویل نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره توس ماشین با ما تماس بگیرید

+ نوشته شده توسط Thesis-2018 در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: شرکت تولید کننده کانوایر، کانوایر، خرید کانوایر، کاربرد کانوایر

فوم چیست و چه کاربردهایی دارد؟

۰

فوم چیست و چه کاربردهایی دارد؟ فوم یک اصطلاح انگلیسی است که به طور کلی به ماده ای که در آن پراکندگی گاز در مایعات و یا جامدات وجود دارد اطلاق می شود. حالتی که پراکندگی گاز در مایعات وجود دارد در زبان فارسی به عنوان کف شناخته می شود. ولی در حالتی که پراکندگی گاز در جامد وجود دارد در زبان فارسی از همان اصطلاح فوم بهره برده می شود. فوم های جامد دسته وسیعی از مواد هستند که به علت خواص خاص خود امروزه در دنیا کاربرد فراوان دارند ،به طوری که امروزه از صنعت هوا و فضا و خودروسازی تا مهدهای کودک این دسته از مواد دیده می شود. شاید کمتر روزی باشد که با فوم ها سرکار نداشته باشیم.

کاربرد فوم

زمانی که خواب هستیم، تشکی که موجب آرامش و راحتی ما می شود از فوم ها ساخته شده است ( بسته به نوع تشک می تواند این فوم شامل مواردی نظیر فوم پلی اتیلن ، فوم پلی استایرن ، فوم ریباند ، فوم پلی یورتان و یا فوم مموری باشد). زمانی که به سراغ یخچال می رویم لایه داخلی زیر بدنه یخچال معمولا یک لایه فومی به منظور عایق نمودن یخچال است). زمانی که بر روی صندلی و یا کاناپه روبروی تلویزیون نشسته ایم لایه زیر مبل معمولا فوم پلی یورتان است.

هنگامی که سوار خودرو می شویم قسمت های مختلف آن را فوم تشکیل داده است. کلیه صندلی های خودرو از فوم پلی یورتان ساخته می شوند. عایق های بین در و رو دری برای جلوگیری از انتقال صدا و حرارت و برودت از داخل و بیرون فوم ها می باشند . در بسیاری از خودروها قسمت هایی از صندق عقب که برای نگهداری وسایلی نظیر جعبه آچار و زاپاس استفاده می شود معمولا فوم ها هستند. حتی زمانی که در حال گوش دادان به موسیقی و یا رادیو هستید باید بدانید احتمال دارد فوم ها در شنیدن با کیفیت صدای موسیقی و یا رادیو موثر بوده اند. چرا که امروزه در بسیاری از استدیو های دنیا برای حذف فرکانس های مزاحم و بهبود کیفیت صدا در محیط استودیو ، از فوم آکوستیک ( فوم شانه تخم مرغی ، فوم هرمی و… ) استفاده می شود.

احتمال بسیار زیاد ساختمانی که در آن سکونت دارید هم فوم ها در آن به کار رفته اند . در بسیاری از ساختمان ها برای سقف ها از بلوک سقفی یونولیت استفاده می شود. عایق لوله ها معمولا فوم ها هستند. حتی فوم ها احتمال دارد در دیوارها نیز به کار برده شده باشند تا فضا در برابر حرارت ، برودت و حتی صدا عایق شوند. زمانی که بسته بندی یک محصول را باز می نماید معمولا داخل بسته فوم ها را مشاهده می نماید. این فوم ها بوده اند که باعث شده اند این محصول از کارخانه تا منزل یا دفتر شما سالم برسد ( فوم ها یک ضربه گیر بسیار کاربردی هستند).حتی اگر همین الان روبروی کامپیوتر رومیزی خود نشسته اید و زیر ماوس کامپیوتر شما پد مخصوص ماوس است آن لایه نیز از فوم ساخته شده است.

انواع فوم

1. فوم پلی استایرن انبساطی ( یونولیت )

یونولیت یکی از انواع فوم است که با نام پلاستوفوم و گاهی آکاسیف نیز شناخته می شود. پلی استایرن انبساطی از محصولات پلی مری است که با فرآیند پخت اولیه  ( معمولا بادگرم) و پخت اصلی ( پخت با بخار آب) تبدیل به ورق فوم می شود. یونولیت دارای ساختار سلول بسته می باشد و در ساختمان سازی ( به عنوان بلوک سقفی ، در درز انقطاع ساختمان ، در عایق زیر گرمایش از کف و…) ، ساخت دکور و ماکت ، ساخت یخچال های صنعتی ( یونولیت یک عایق فوق العاده برای سرماست)، ضنایع بسته بندی و حتی در صنایع خودروسازی کاربرد دارد.

2. فوم پلی اتیلن ( پلی فوم )

فوم پلی اتیلن یکی از انواع فوم است که در صنایغی نظیر مبلمان ، بسته بندی ، عایق سازی حرارتی و عایق سازی صوتی کاربرد فراوان دارد. این محصول معمولا تا 3 سانتی متر به صورت فوم رولی عرضه می گردد و از 4 سانتی متر به بالا به صورت ورق فوم در بازار موجود است. معمولا انواع ورق فوم ( 4 سانتی متر به بالا ) در ساخت تشک کاربرد دارد. انواع 5 میل تا 2 سانتی متر فوم پلی اتیلن به منظور بسته بندی کالا ها قابل استفاده می باشد. همچنین به منظور عایق سازی حرارتی کف از انواع 1 تا 2 سانتی متر این فوم استفاده می شود و برای زیر سازی آکوستیکی از ضخامت های 2 تا 4 سانتی متر استفاده می نمایند. همچنین از این نوع فوم در تولید عایق های لوله ای نیز استفاده می نمایند . استفاده از پلی فوم لوله ای در افزایش بهره وری انرژی سیستم های لوله کشی ساختمان نقش موثری دارد

3. فوم پلی یورتان ( اسفنج یا ابر)

فوم پلی یورتان که با نام های اسفنج و ابر نیز در ایران شناخته می شود یکی از انواع پر کاربرد فوم می باشد. فوم های پلی یورتان ارایه شده توسط پارت فوم از نوع سلول باز می باشد و در فرآیند عایق سازی صوتی و آکوستیک کاربرد دارند.

4. فوم ای وی ای ( EVA FOAM)

اتیلن وینیل استات که با نام اختصاری ای وی ای شناختع می شود یکی از انواع فوم می باشد که خواص منحصر به فردی دارد . از این فوم در صنعت کفش ، صنعت اتومبیل ( به عنوان مثال ضربه گیر های روی درب خودروهای صفر) ، باشگاه های ورزشی و مهد های کودک (به عنوان ضربه گیر از نوع تاتامی این فوم)، زیر پارکت ( به عنوان فوم سایلنت) ، استودیو موسیقی و اتاق های تمرین موسیقی ، به عنوان صداگیر از نوع تاتامی این فوم  می توان استفاده نمود

5. فوم الاستومری

فوم الاستومری یکی از جدیدترین انواع فوم در بازار می باشد. ساختار منحصر به فرد و کارایی این نوع فوم موجب شده است. این فوم در صنایعی نظیر عایق ساختمان ( صوتی و حرارتی) ، اتومبیل سازی ، آکوستیک و عایق صوتی استفاده گردد و به عنوان رقیبی برای سایر انواع قدیمی تر فوم مطرح گردد. نوع صاف و شانه تخم مرغی این نوع فوم را عرضه می نماید. نوع دو رو صاف برای عایق سازی صوتی و عایق سازی حرارتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و نوع تخم مرغی این نوع فوم به عنوان عایق صوتی و آکوستیک قابل استفاده می باشد.جهت کسب اطاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

+ نوشته شده توسط Thesis-2018 در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: کاربرد فوم، یونولیت، خرید یونولیت، تولید یونولیت، فروش یونولیت

طراحی سایت فروشگاهی در نور

۰

طراحی سایت فروشگاهی در نور : آیا شما بین راه اندازی یک فروشگاهی فیزیکی و یک فروشگاه اینترنتی گیر کرده اید؟ آیا نمی توانید هنوز تصمیم بگیرید که برای فروشگاه فیزیکی و محصولات خود یک فروشگاه آنلاین راه اندازی کنید؟ ما در سورنا به شما کمک می کنیم تا بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید. بنابراین ما در این مقاله به تجزیه و تحلیل فروشگاه اینترنتی می پردازیم. اگر می خواهید تجارت خود را با آرامش خاطر شروع کنید که قطعا انتخاب با شما خواهد بود ، فقط لطفا بعد از خواندن این مقاله تصمیم بگیرید که آیا مایل به طراحی سایت فروشگاهی هستید یا نه:

 

مزایای فروشگاه های آنلاین در مقابل فروشگاه های فیزیکی

به طور کلی ، فروشگاه های آنلاین نسبت به مغازه ها هزینه بسیار کمتری برای راه‌اندازی و فعالیت دارند. البته هزینه های دیگری هم وجود دارد: میزبانی وب سایت ، ثبت دامنه وب ، بازاریابی دیجیتال و هزینه پلتفرم (در صورت فروش از طریق یک پلتفرم مانند Shopify یا Etsy). همچنین ممکن است شما نیاز داشته باشید از مواردی مانند توسعه وب سایت ، ایجاد مارک ، استراتژی بازاریابی ، عکاسی و نوشتن نسخه برون سپاری کنید.

در سایت فروشگاهی صفحه کلید نماد چرخ دستی خرید است . بازار خرده فروشی آنلاین کاملاً رونق دارد. در واقع ، تقریباً بیش از نیمی از مصرف کنندگان  در انگلستان ترجیح می دهند به صورت آنلاین خرید کنند (منبع: Empathy.co ، 2018) و مطمئناً نمی توانیم آنها را مقصر بدانیم. در زندگی شلوغ و مدرن ما ، خرید آنلاین یک تجمل واقعی است. اگر چیزی وجود داشته باشد ، احتمالاً می توانید آن را بصورت آنلاین بخرید و مستقیماً به درب خود تحویل دهید.

طبق گفته شرکت RetailMeNot ، فروش از طریق اینترنت چیزی جز رشد ندارد. اگر رشد اروپا حدود 20? باشد ، طبق اعلام کمیسیون ملی بازارها و رقابت ، اسپانیا از این عدد فراتر می رود. در سه ماهه اول سال 2016 ، فروش از طریق تجارت الکترونیکی نسبت به سال گذشته حدود 22 درصد افزایش یافته است. میخواهی بدانید چرا؟

دلایل را برای شما بیان خواهیم کرد.

1. فروشگاه شما برای جهانیان همیشه باز است

یکی از مهمترین مزایای داشتن یک تجارت آنلاین این است که موانع جسمی را برطرف می کنید. مشتری شما به تعداد افرادی که از خیابان شما عبور می کنند یا تعداد بروشورهایی که به صندوق های پستی تحویل داده اید بستگی ندارد. شما با طراحی سایت فروشگاهی از طریق اینترنت می توانید به دنیا محصول خود را بفروشید.

2. هر روز مشتریان جدیدی خواهید داشت

آیا تاکنون مسافرت کرده اید و آرزو کرده اید که مغازه ای باورنکردنی که کشف کرده اید در شهر شما باشد؟

فقط با یک تجارت محلی می توانید مشتریانی را که به فروشگاه شما می آیند جذب کنید. با اینترنت ، مهم نیست که مشتریان در کجا قرار دارند ، فقط مهم است که محصول شما چقدر خوب باشد.

3. گزینه های فروش جدید

طراحی سایت فروشگاهی یک گزینه جذاب برای شروع یک تجارت جدید و برای کسانی است که در حال حاضر یک شرکت تأسیس کرده اند.

اگر یک مغازه دارید ، سایت فروشگاهی به شما امکان می دهد خطوط جدیدی از محصولات را باز کرده و جریان های درآمد خود را متنوع کنید بدون اینکه سرمایه گذاری بزرگی انجام دهید. به یاد داشته باشید که نکته اصلی پیدا کردن ارائه دهنده خوب است.

4. شما در سایت فروشگاهی هزینه های پایین تری دارید

در اینجا شکی نیست ، هزینه های افتتاح یک فروشگاه آنلاین بسیار کمتر از آن است که اگر مجبور به باز کردن یک تجارت محلی هستید.

5. بدون برنامه نیستید

یکی از مهمترین معایب فروشگاه های فیزیکی در مقابل تجارت الکترونیکی این است.هیچ تعطیلات یا اوقات تعطیلی ندارید ، تجارت شما 365 روز در سال ، 24 ساعت شبانه روز کار می کند.

6. سرریزهای کم در طراحی سایت فروشگاه آنلاین

اگر محصول شما به بازار کاملاً جدید است یا اولین بار در خرده فروشی است ، شروع به صورت آنلاین روشی عالی برای انجام برخی معاملات آزمایشی در یک محیط نسبتاً کم فشار است.

7. از لحاظ جغرافیایی محدود نیست

یک فروشگاه فیزیکی که به صورت آنلاین نمی فروشد ، از نظر جغرافیایی بسیار محدود است. حتی اگر آنها یک محصول بسیار مطلوب و بودجه بازاریابی زیادی داشته باشند ، آنها هنوز هم افراد را در شعاع فیزیکی خاصی جذب می کنند. با این حال ، شرکت هایی که به صورت آنلاین تجارت می کنند می توانند از فروش تا آنجا که دوست دارند یک منطقه جغرافیایی گسترده استفاده کنند - رسیدن به کشور یا حتی در سطح جهانی!

8. فروشگاه آنلاین شما 24 ساعت باز است

اکثر فروشگاه های آنلاین شامل سفارشات و پردازش پرداخت کاملاً خودکار هستند و این امکان را برای شما فراهم می آورد که مشتریان در صورت مناسب بودن آنها اقدام به خرید کنند. خرید آنلاین بهترین راحتی برای خرده فروشان و مشتریان است. مشتریان می توانند هر وقت دوست دارند ، مرور و خرید کنند ، و مالک کسب و کار لزوماً برای پردازش خریدها بلافاصله همه چیز را رها نمی کند (همانطور که باید با مشتری حضور فیزیکی داشته باشد). نه شما و نه مشتری متعهد به تعیین ساعت کار نیستید - یا محدود شده است.

به هر حال ، تحقیقات انجام شده توسط هفته خرده فروشی درمانی در سال 2017 بیان داشت که دوشنبه ها محبوب ترین روزها برای خرید آنلاین هستند مخصوصا در ساعت های حدود 1 و 8 عصر.

9. به روزرسانی ها و پیشنهادات انعطاف پذیر

یک فروشگاه آنلاین می تواند به صورت دلخواه و بدون هیچ هزینه ای بروزرسانی شود. مواردی مانند اضافه کردن خطوط جدید محصول ، سازماندهی مجدد فروشگاه شما یا تنظیم فروش می تواند بلافاصله عملی شود.

فروشگاه آنلاین را با یک فروشگاه فیزیکی مقایسه کنید که احتمالاً مجبور هستید از قبل برای انتشار محصولات جدید و رویدادهای فروش برنامه ریزی کنید. تهیه منابع چاپی داخل فروشگاه ، تهیه اتاق در کف مغازه برای ارائه کالاهای جدید یا تخفیفان و تبلیغات در نشریات محلی. اما فروشگاه آنلاین اصلا این دردسر ها را ندارد.

10. دسترسی به تجزیه و تحلیل فروش و مشتری ها در طراحی سایت فروشگاهی

فروشگاه های آنلاین (و در واقع بیشتر وب سایت ها) شما را قادر می سازد به تعداد زیادی از اطلاعات استفاده مانند:

وب سایت شما در چه ساعات روز / هفته / ماه محبوب ترین است
بازدیدهای شما از کجا انجام می شود (به عنوان مثال ، جستجو ، رسانه های اجتماعی ، تبلیغات پولی و غیره)
از لحاظ جغرافیایی جایی که سایت شما محبوب ترین است
کدام محصولات و صفحات محبوب ترین هستند
چه ساعاتی از روز / هفته / ماه بیشترین سوالات / سفارشات را دریافت می کنید
… و خیلی بیشتر!

قابل درک است که از این اطلاعات می تواند برای تقویت استراتژی بازاریابی شما استفاده شود ، این امکان را برای شما فراهم می کند تا افراد با سلیقه ها و عادات مشابه را با کارایی بیشتری هدف قرار دهید. ابزارهای رایگان مانند Google Analytics برای هر شرکتی که دارای وب سایت است ، ارزشمند است

11. شما می توانید خیلی چیزها و خدمات را آنلاین بفروشید!

صرف نظر از پیشنهاد شما و مخاطبان خود ، می توانید بصورت آنلاین بفروشید. این که آیا شما محصولات فیزیکی ، کتابهای الکترونیکی ، دوره ها ، خدمات یا مشاوره را می فروشید ، به شکلی وجود دارد که بتوانید سفارشات و پرداختها را بصورت الکترونیکی پردازش کنید (حتی اگر نیاز به ارائه خدمات جسمی داشته باشید که به فروش می رسد).

و اگر چیزی را می فروشید که می تواند بصورت خودکار و دیجیتالی مانند کتاب الکترونیکی یا دوره آنلاین تحویل داده شود ، می توانید آن را برای کار در پس زمینه با حداقل ورودی بگذارید!

12. محصولات جدید و خاص خود را راحت تر بفروشید

اگر محصول شما به نوعی غیر متعارف است ، فروش آنلاین ممکن است موثرترین روش برای انجام کار باشد. هنگامی که افراد به دنبال چیز غیر معمول یا خاص هستند فقط آن را به صورت آنلاین می توانند بفروشند

13. صرف بازاریابی کارآمد

مطمئناً تکیه بر تبلیغات دیجیتال می تواند بسیار مقرون به صرفه تر از تبلیغات چاپی باشد. تبلیغات با هر کلیک ، به جای تکیه بر تبلیغات فیزیکی کمتر هدفمند مانند تراکت یا قرار دادن آگهی در یک روزنامه، در حدود هدف قرار دادن مشتریان بالقوه اثبات شده به صورت آنلاین است. همچنین می توانید مستقیماً نتیجه مستقیم یک کار چاپی مانند کار کردن با ROI خود را سخت تر کنید. با این حال ، مبارزات PPC کاملاً دیجیتالی است و به شما دسترسی زیادی به داده های استفاده را می دهد.

مشروط بر اینکه شما یک لیست مشترک مشترک با ایمیل GDPR داشته باشید ، می توانید از طریق ابزاری مانند MailChimp ایمیل های بازاریابی انبوه را به راحتی و ارزان ارسال کنید. ارسال ایمیل انبوه به 1000 گیرنده به مراتب ارزان تر از ارسال 1000 پیام بازاریابی از طریق پست است. بازاریابی ایمیل شما را قادر می سازد داده های استفاده را نیز تجزیه و تحلیل کنید (مانند نرخ باز و کلیک).

 

14. هیچکدام از دردسرهای موجود در مواجهه با مشتری را نخواهید داشت

بهره برداری از اماکن عمومی می تواند در بهترین زمان ها مشکل باشد. نه تنها باید بهترین تجربه ای خوشایند و خوش بینانه برای بازدید کنندگان ایجاد کنید ، بلکه باید برای سرگردانی های بالقوه ، مغازه داران و حتی خشونت های احتمالی نیز آماده شوید. موضوع بهداشت و ایمنی مشتری نیز باید در نظر گرفته شود.

با این حال ، هنگامی که شما مشاغل کاملاً آنلاین را اداره می کنید ، مکان شما می تواند کاملاً محدود به عموم مردم باشد. به طور طبیعی ، شما هنوز هم باید برای هر پرسنلی محیطی امن و پذیرایی فراهم کنید ، اما نگرانی هایی که با نقش ها و محل های عمومی روبروست ، به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

15 . راحت تر خرید می کنید و میفروشید

تجارت الکترونیک برای بسیاری از افراد در جهان به دلیل سهولت و راحتی ، به یکی از راههای ارجح خرید تبدیل می شود زیرا آنها از طریق اینترنت خود لذت می برند. به آنها مجاز است در هر ساعت از شبانه روز محصولات یا خدمات خود را از خانه خریداری کنند.

بهترین چیز در مورد آن خرید گزینه هایی است که سریع ، راحت و کاربر پسند با امکان انتقال وجوه به صورت آنلاین باشد. با توجه به راحتی آن ، مصرف کنندگان می توانند با جستجوی محصولات خود به راحتی و خرید آنلاین ، مقدار زیادی از وقت و همچنین پول خود را پس انداز کنند.

16 . کاتالوگ محصولات خود را آنلاین ارائه دهید

مصرف کنندگان همچنین می توانند توضیحات و جزئیات را از کاتالوگ محصولات آنلاین دریافت کنند.از طریق اطلاعات ، مشتریان و چشم اندازهای شما تصمیم می گیرند محصولات شما را خریداری کنند یا خیر.

17 . جذب مشتریان جدید با دید موتور جستجو

همانطور که همه ما می دانیم که خرده فروشی کالاهای فیزیکی با نام تجاری و روابط اداره می شود. اما ، خرده فروشی آنلاین نیز با ترافیکی که از موتورهای جستجو حاصل می شود ارزیابی می شود. برای مشتریان ، پیروی از پیوندی در نتایج موتور جستجو و فرود در وب سایت تجارت الکترونیکی که هرگز از آنها نشنیده اید ، بسیار مرسوم است.

18. اطلاعات گارانتی شرکت

مهم نیست که آیا شما به دنبال انتخاب اطلاعات گارانتی همراه با توضیحات محصول و داده های اطلاعاتی یا تهیه آن از طریق سبد خرید تجارت الکترونیک هستید ، لازم است اطمینان حاصل کنید که مشتریان باید از شرایط و ضوابط مهمی که با خرید آنها در ارتباط است آگاه باشند.

19 . کاهش هزینه های مدیریت موجودی

با فروشگاه آنلاین، تأمین کنندگان می توانند هزینه های مدیریت موجودی کالاهای خود را کاهش دهند تا بتوانند با استفاده از سیستم مدیریت مبتنی بر وب ، مدیریت موجودی را خودکار کنند. بطور غیر مستقیم ، آنها می توانند هزینه های عملیاتی خود را پس انداز کنند.

20. به علایق و عادت مشتریان دست می یابید

بهترین کار این است که خرده فروشان تجارت الکترونیکی می توانند به راحتی توجه عادتها و علایق خرید مصرف کنندگان را نسبت به خدمات و محصولات ارائه شده خود به نیازهای مصرف کنندگان داشته باشند. با تأمین نیازهای مداوم آنها ، می توانید رابطه مداوم خود را با آنها بهبود بخشید و روابط طولانی مدت برقرار کنید.

 

21. صلاحیت فروش آنلاین را کسب کرده اید

برای معاملات تجاری مؤثر ، تجارت الکترونیکی روشی کارآمد و شایسته است. هزینه راه اندازی در مقایسه با گسترش مشاغل خود با مکان های فیزیکی بسیار کم است. برای راه اندازی یک تجارت آنلاین نسبت به فروشگاه فیزیکی ، و مجوزهای بسیار کمی لازم است. شما می توانید با استفاده از کارمندان کمتری برای انجام کارهایی مانند صورتحساب مشتریان ، مدیریت موجودی و موارد دیگر ، درآمد زیادی را پس انداز کنید.

22. به مشتریان عزیز اجازه دهید محصولات شما را بفروشند:

با بررسی های بسیاری از مشتریان و رتبه بندی محصولات ، می توانید فروش خود را به راحتی افزایش دهید زیرا مشتریان جدید دریافتند محصولات شما خوب و کارآمد هستند. اطمینان حاصل کنید که شما توصیفات ، بررسی ها و رتبه بندی محصولات خود را ذکر کرده اید ، زیرا این موارد می تواند به مشتریان جدید شما در خرید محصولات شما کمک کند.

23. فروش محصولات در سراسر جهان:

اگر در حال کار کردن یک فروشگاه فیزیکی هستید ، این محدودیت در محدوده جغرافیایی شما امکان پذیر خواهد بود ، اما با داشتن یک وب سایت تجارت الکترونیکی ، می توانید محصولات و خدمات خود را در سراسر جهان به فروش برسانید. کل دنیا زمین بازی شماست ، جایی که شما می توانید طیف وسیعی از محصولات خود را بدون محدودیت جغرافیایی بفروشید. علاوه بر این ، محدودیت باقی مانده از جغرافیا توسط تجارت الکترونیکی که به عنوان تجارت سیار نیز شناخته می شود ، حل شده است.

24. فروشگاه آنلاین اقتصادی تر است

اکنون ، دیگر لازم نیست که پول خود را در فروشگاه فیزیکی ، بیمه یا زیرساخت ها سرمایه گذاری کنید ، زیرا ایده ای خارق العاده ، محصولات بی نظیر و وب سایت با طراحی مناسب برای دستیابی به مشتریان گرانبهای شما برای فروش محصولات و خدمات شما است. می توان گفت که این امر تجارت الکترونیکی را بسیار اقتصادی تر و معقول تر می کند.

25. افزایش آگاهی از برند با طراحی سایت فروشگاهی

طراحی سایت فروشگاهی می تواند در جذب مشتری جدید کمک کند ، بنابراین برای مشاغل تجارت الکترونیکی برای تقویت آگاهی از برند خود در بازار مفید خواهد بود. ایجاد صفحاتی که می توانند توسط خزنده های موتورهای جستجو نمایه شوند یکی از بهترین راه ها برای بهینه سازی موتور جستجوی وب سایت شما و افزایش مخاطبان هدف در سایت شما است.

26. کاهش هزینه ها با طراحی سایت فروشگاهی

یکی از موارد مثبت در مورد فروش آنلاین این است که می توانید هزینه های تجارت خود را کاهش دهید.

در زیر برخی از هزینه هایی که با انتخاب تجارت الکترونیک می توانید کاهش دهید:

هزینه تبلیغات و بازاریابی: اگر تجارت الکترونیک را انتخاب می کنید ، لازم نیست پول خود را صرف تبلیغات و بازاریابی کنید. با این حال ، ترافیک موتورهای جستجوگرهای وگل ، ترافیک رسانه های اجتماعی و پرداخت به ازای هر کلیک برخی از کانال های تبلیغاتی هستند که مقرون به صرفه هستند.

پرسنل: اتوماسیون کاملی از چک ، صورتحساب ، مدیریت موجودی ، پرداخت و نوع دیگر هزینه های عملیاتی ، تعداد کل کارمندان مورد نیاز برای انجام تجارت الکترونیکی خود را پایین می آورد.

هزینه سفر را از بین ببرید: اکنون ، مشتریان برای رسیدن به فروشگاه های مورد نظر خود مجبور نیستند مسافت های طولانی را طی کنند زیرا سایت های فروشگاهی به آنها امکان می دهد در هر زمان و بدون مسافرت از فروشگاه الکترونیکی بازدید کنند. با چند کلیک ماوس ، مشتریان می توانند خرید خود را انجام دهند و تجربه خرید فوق العاده ای داشته باشند.

 

چرا فروش آنلاین بسیار محبوب است؟ چگونه یک وب سایت فروشگاهی می تواند فروش شما را افزایش دهد؟

با افزایش نیاز صنعت تجارت الکترونیک ، هر تاجر به دنبال ایجاد فروشگاه اینترنتی است که بتواند طیف وسیعی از محصولات و خدمات خود را بفروشد. با انتخاب تجارت الکترونیک می توانید مزایای زیادی کسب کنید زیرا دامنه گسترده ای از مزایا را به خرده فروشان و بازرگانان می دهد.

تجارت الکترونیکی همچنین به عنوان تجارت الکترونیکی نیز شناخته می شود که شامل خرید و فروش محصولات یا خدمات از طریق سیستم های الکترونیکی مانند شبکه های رایانه ای و اینترنت می باشد. در این دنیای مدرن فناوری ، تجارت الکترونیک برای بسیاری از مشاغل به گزینه ای بسیار مهم تبدیل شده است زیرا شرکت های زیادی وجود دارند که علاقه مند به توسعه فروشگاه های آنلاین خود هستند.

با افزایش تقاضا برای خرید آنلاین ، بیشتر و بیشتر مشاغل در حال حرکت به سمت فروشگاه الکترونیکی هستند. در ایالات متحده ، بیش از 60? مردم به راحتی در خانه خود کالاهای آنلاین خریداری می کنند و این رقم دائما در حال افزایش است. با در نظر گرفتن این درصد ، می توان گفت که تجارت الکترونیکی به دلیل طیف کاملی از مزایایی که هر صنعت عمودی می تواند از آن برخوردار باشد ، به طرز چشمگیری در حال گسترش است.

امروزه تجارت الکترونیکی روش کاری شرکت ها را متحول کرده است. اکنون ، مصرف کنندگان می توانند تقریباً هر چیزی را به صورت آنلاین و 24 ساعته خریداری کنند و یک تجربه خرید نهایی را کسب کنند

هرچه می خواهید بفروشید ، اگر امروز وب سایت ندارید بهتر است عجله کنید! مشتریان بالقوه همیشه در جستجوی آنچه به صورت آنلاین ارائه می دهند هستند ، و بدون داشتن وب سایت ، ممکن است شما آنها را به سمت رقبای خود هدایت کنید.

اما صرف نظر از آنچه می خواهید تجارت خود به صورت آنلاین انجام دهد ، شرکت طراحی سایت سورنا می تواند به رویای شما را به واقعیت تبدیل کند. خدمات جامع توسعه وب سایت ما از مشاغل متفاوت دقیقاً مانند شما در تمام کشور پشتیبانی می کند تا به صورت آنلاین هم بفروشید و هم سود کنید.

اگر در حال حاضر یک وب سایت فروشگاهی دارید اما احساس می کنید به خوبی پیشرفت نکرده اید بهتر کار بهینه سازی و سئو سایت و همچنین بازاریابی آن را به ما بسپارید ما شما را به همه جهان معرفی میکنیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرکت سورنا با ما تماس بگیرید

+ نوشته شده توسط Thesis-2018 در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: شرکت طراحی سایت سورنا، طراحی سایت فروشگاهی، سئو سایت، طراحی سایت

پتینه کاری چیست؟

۰
پتینه کاری هنری است که در تمامی مراحل، کار با دست انجام می گیرد و احتیاج چندانی به ابزارهای خاص ندارد. بطوریکه هیچ دستگاه یا ابزار ماشینی در ساخت و پرداخت و انجام آن دخیل نیست . بنابر این، هر فردی با مطالعه، تمرین و پشتکار و البته شناخت ماهیت و خواص رنگ و مواد و در نهایت خلاقیت می تواند به تنهایی ، و بدون نیاز به داشتن مدرس این هنر جذاب و دوست داشتنی را فرا گیرد.
لازم به ذکر است که هر فردی با توجه به گرایشات ، ویژگی هایشخصی و روحیات خاص خویش برخوردی متفاوت با دنیای رنگ و بافت دارد. بنابراین طبیعی است که شیوه کار و نحوه انجام نیز با توجه به همین علایق متفاوت می باشد. برای مثال برخی افراد میل و گرایش خاصی را به سطوح صیقلی دارند و برخی علاقه مند به ایجاد بافت های زبر و ضخیم می باشند. یا برخی رنگ های گرم را دوست دارند و برخی رنگ های خاموش و برخی علاقه مند به سبک های کلاسیک و قدیمی هستند و برخی سبک های مدرن را می پسندند.
پتینه کاری چیست؟
واژه پتینه در کتاب فرهنگ هنرهای تجسمی بدین گونه آمده است: بافت و رنگ یا جرمی که بر اثر گذشت زمان و به مرور اکسید شده و عوامل طبیعی روی شی اثر گذاشته و باعث تغییر رنگ و ایجاد بافت (تخریب جنس) و ایجاد زنگار شده باشد.
برای مثال: زنگار مفرغ به رنگ سبز و زنگار آهن به رنگ اُخرا می باشد. امروزه در تعریف این هنر این گونه گفته شده: رنگ کردن با مواد و انواع رنگ ها و زیر ساخت های مختلف و استفاده از تمامی وسایلی که در طراحی داخلی بکار می رود. که هدف آن ایجاد تنوع رنگی یا کهنه کاری شیء مورد نظر است به عبارت دیگر، هر جسمی را که بتوان با ایجاد بافت و ابکار گیری رنگ ، نمایی کهنه و فرسوده شده و یا اکسید شده در آن ایجاد نمود پتینه کاری نامیده می شود.
در واقع پتینه هنر نشان دادن فرسودگی ، خوردگی و کهنه گی بافت و رنگ اشیاء ساخته شده (مجسمه، کوزه، ظروف، قاب عکس، ....) و حتی فرم های مدرن می باشد.
دوره تابلوهای دکوراتیو و پتینه در گرگان
مدرسه معماری داخلی آرت کانر برگزارکننده دوره تابلو های دکوراتیو و پتینه می باشد. این موسسه تلاش دارد که جامعترین آموزش ها را به صورت کاربردی و مفید به دانشجویان خود بیاموزد که آنها بتوانند به راحتی در گروه های طراحی شرکت ها و تولیدی های مختلف استخدام و فعالیت کنند.
برگزاری دوره تابلو های دکوراتیو و پتینه
یکی از دوره هایی که علاوه بر جذابیت زیاد، امکان کار در آن زیاد به چشم می خورد دوره تابلوهای دکوراتیو و پتینه است. مدرسه معماری داخلی آرت کانر با برگزاری این دورهبه افرادی که این دوره را به صورت کامل و موفق بگذرانند و نمونه کار نهایی قابل قبول به اساتید دوره ارائه دهند، پس از پایان دوره، مدرک معتبر از وزارت علوم ارائه می دهد تا بتوانند به راحتی وارد بازار کار شوند.
گذراندن دوره تابلوهای دکوراتیو و پتینه توسط مدرسه معماری ارت کانر باعث می شود تا افراد علاقمند به این حوزه به اشراف و تسلط کافی در این زمینه دست یابند و انواع راه حل و تکنیک های پتینه را بشناسند . مدرسه معماری آرت کانر با برگزاری گارگاه های آموزشی حضوری یا آنلاین و محصولات آموزشی به شما کمک میکنیم تا در حوزه تخصصی خود بی رقیب باشید.
+ نوشته شده توسط Thesis-2018 در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: پتینه کاری، تابلو های دکوراتیو و پتینه، مدرسه معماری

تولید فیلتر هوای مزدا 3 در منزل

۰

اگر قصد تهیه و تولید فیلتر هوای خودروی مزدا 3 در منزل را دارید بهتر است با خواندن این مطلب با ما همراه شوید تا هر چه لازم است را بیابید و یک راه درآمدی بسیار عالی برای خود و اطرفیانتان در منزل ایجاد کنید . فیلتر هوای مزدا 3 ساخت شرکت سام صنعت قومس با بالاترین کیفیت و دارای استاندارد ایران می باشد ، این فیلتر هوا برای تمامی مدل های خودرو مزدا 3 مناسب است.

همانطور که بارها گفته شده است فیلتر هوا مانند دیگر اجزای موتور از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و نقش فیلتراسیون هوا در خودرو را برعهده دارد . 

چیزی که این روزها به وفور با آن مواجه هستیم فیلتر هوای تقلبی در بازار است . فیلتر هوا غیراستاندارد مزدا 3 با قیمت پایین نیز از این بازار جدا نبوده و به شدت در بازار یافت می شود.این موضوع تا جایی پیش رفته است که رئیس اتحادیه لاستیک، روغن و فیلترهوا در گزارشی اعلام نموده است که 45 درصد فیلترهوای موجود در بازار غیراستاندارد است. بنابراین در هنگام خرید فیلتر هوا حتما به اصالت ساخت آن و دارا بودن استانداردهای لازم توجه نمایید.

همه چیز درباره خودرو مزدا 3

خودرو

نام خودرومزدا 3
کشور سازنده
ژاپن
سال (طراحی)2010

مشخصات فنی

موتور4 سیلندر 16 سوپاپه
حجم موتور2000 سی سی
تنفس موتورتنفس طبیعی
انتقال نیرودیفرانسیل جلو
حداکثر قدرت145 اسب بخار در 6500 دور در دقیقه
حداکثر گشتاور187 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه
جعبه دنده5 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک
شتاب 0 تا 1009?2 ثانیه
حداکثر سرعت210 کیلومتر در ساعت
وزن1340 کیلوگرم
اندازه (میلیمتر)4580 طول – 1755 عرض – 1470 ارتفاع
فاصله بین دو محور2639 میلیمتر

فیلتر هوا مزدا 3

موتور خودرو برای تامین نیروی لازم برای حرکت به هوای کافی و تمیز نیاز دارد. تمامی خودرو ها برای جلو گیری از ورود گرد و غبار به داخل محفظه ی احتراق موتور نیاز به یک فیلتر استاندارد دارند.

فیلتر هوا که اکثر از جنس کاغذ سلولزی آغشته به رزین تولید می شود، ذرات گرد و خاک بزرگتر از 6 میکرون را جذب می کند. همچنین از عبور 90 درصد ذرات کمتر از 2 میکرون نیز به داخل محفظه احتراق خودرو نیز جلو گیری می کنند. البته فراموش نشود که این کیفیت هم به جنس قسمت اصلی فیلتر و هم به کیفیت ساخت آن بستگی دارد.

 بدون فیلتر هوا مقدار زیادی از الاینده ها وارد موتور می شوند و باعث خرابی سوپاپ ها رینگ پیستون و بدنه داخل سیلندر می شود. فیلتر هوا خودرو مزدا 3 تولید شده توسط شرکت سام صنعت قومس با مواد خالص و ترکیب استاندارد می‌باشد. تولید تمامی فیلترها بصورت اتوماتیک با دستگاه تزریق CNC و با مواد PU درجه 1 تولید می‌گردد.

زمان تعویض فیلتر هوا مزدا 3

زمان تعویض فیلتر هوای در خودرو های مزدا به عواملی مانند نوع خودرو – نحوه رانندگی – شرایط آب و هوایی بستگی دارد که به طور تقریبی می توان بین 7000 تا 10000 کیلومتر را پیشنهاد داد. کیفیت فیلتر هوا علاوه بر تاثیر بر شتاب و مصرف سوخت بر طول عمر روغن موتور نیز تاثیر گذار است. فیلتر ساخته شده توسط شرکت سام صنعت قومس دارای بهترین کیفیت ظاهری و متریال ساخت می باشد.

نحوه ی بازبینی فیلتر هوا مزدا 3 :

 • ابتدا درپوش فیلتر را باز نمایید. برای برخی خودروها این درپوش با پیچ و برخی دیگر با گیره محکم شده است.
 • فیلتر هوا را خارج نموده و در مقابل نور به آن نگاه کنید.
 • اگر نور کمی از آن عبور می کرد، زمان تعویض فیلتر هوا فرا رسیده است.
 • اگر فرصت تعویض ندارید با تکان دادن یا جارو کردن فیلتر هوا می توانید کمی بیشتر از آن استفاده کنید.
 • دقت داشته باشید که شستشوی فیلتر هوا باعث نابودی آن خواهد شد.

 تولید فیلتر هوا مزدا 3 در منزل

 شرکت سام صنعت قومس، تولید کننده دستگاه فیلتر هوا در سطح کشور همیشه سعی نموده است که محصولات با کیفیت بسیار بالایی را تولید کند. اگر قصد دارید فیلتر هوا خودرو مزدا 3 را در منزل را دارید، شما می توانید این دستگاه ها را از شرکت ما تهیه کنید و به تولید فیلتر هوا بپردازید. علاوه بر دستگاه ها مواد اولیه مختلفی برای تولید فیلتر هوا خودرو مزدا 3 مورد نیاز می باشد، که عبارتند از مواد پلی یورتان، کاغذ فیلتر هوا، چسب فیلتر هوا حرارتی، توری پراید فلزی و …

به صورت کلی تولید فیلتر هوا خودرو مزدا 3 در منزل به دو روش دستی و استفاده از دستگاه های مختلف صورت می گیرد. در ساخت تولید فیلتر هوا مواد اولیه، طبق فرمول خاصی با هم ترکیب و با میکسر صنعتی دستی، مخلوط می شوند و در قسمت مواد ریز قالب های پلاستیکی ریخته می شوند و بعد از گذشت چند دقیقه تبدیل به فیلتر هوا می شود.

ساخت فیلتر هوا خودرو مزدا 3 با بازدهی بالا و استاندارهای لازم

سعی کنید در ساخت فیلتر هوا خودرو مزدا 3 ویژگی های یک فیلتر هوای خوب و دارای استانداردهای لازم را در نظر بگیرید. از ویژگی های فیلترهای با بازدهی بالا این است که توانایی جذب ذرات تا 3/. میکرون را دارند و بازده آن‌ها بین 30 تا 98 درصد بر مبنای معیار سنجش نقطه‌ای گرد و غبار است.

به طور کلی یک فیلتر هوای استاندارد دارای ویژگی های زیر است:

 • از مواد مرغوب و با کیفیت ساخته شده است.
 •  مقدار کافی مواد اولیه در تولید فیلتر هوا به کار رفته باشد، (وزن مواد مصرفی از حد مجاز کمتر نباید باشد.)
 •  از کاغذ چین خورده کافی، فلز با قطر مناسب و درصد بالای مواد پلی اوتان باید برخوردار باشند.
 • نظارت دقیق بر تولید و بسته بودن همه ی درزهای کاغذ به طوری که هوا فقط از محل معین وارد و خارج شود و نیز وجود حباب در مواد پلی اورتان وجود نداشته باشد که این امر به فیلتر ها ظاهری زیبا می دهد.

در شرکت سام صنعت قومس بهره برداری با هدف خدمت رسانی به صاحبان صنایع، کارخانجات، آماده ارائه مشاوره خدمات فنی و مهندسی در زمینه ی طراحی، تولید فیلترهوا ، تامین مواد، نصب و راه اندازی، فیلترهوا، نگهداری و تعمیرات پروژه‌های صنعتی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تولید فیلتر هوا با ما تماس بگیرید.

+ نوشته شده توسط Thesis-2018 در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: فیلتر هوا، خرید فیلتر هوا، تولید فیلتر هوا، فیلتر هوا مزدا 3

نکات مهم در خرید تجهیزات فست فود

۰

صنعت غذایی فست فود امروزه بسیار پر رونق و علاقه مندان زیادی پیدا کرده است . مهمترین پیش نیاز در راه اندازی فست فود ، خرید تجهیزات با کیفیت است . پس از مشخص کردن برنامه ی غذایی فست فودتان باید برای خرید تجهیزات لازم اقدام کنید . برای خرید تجهیزات فست فود تولید کننده ها و واسطه های زیادی وجود دارند . قطعا پس از خرید تجهیزات به منظور استفاده بهینه تر ، شما نیاز به خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات دارید و شرکت هایی که به عنوان یک واسطه در این زمینه فعالیت دارند نمی توانند خدمات خوبی ارائه دهند . از این رو تولید کننده ها انتخاب بهتری هستند ، لذا باید دقت کافی در انتخاب تولید کننده ی خوب را داشته باشید . در ادامه نکاتی را در مورد خرید تجهیزات فست فود مطرح خواهیم کرد با ما همراه باشید .

نکات مهم در خرید تجهیزات فست فود

1-  دقت در انتخاب تجهیزات فست فود

در راه اندازی فست فود، داشتن تجربه قبلی یا آگاهی کافی در انتخاب تجهیزات مورد نیاز می باشد. انتخاب تجهیزات فست فود شما براساس با نوع غذا ، تعداد غذا و  ابعاد آشپزخانه و عوامل دیگر  است . و تجهیزاتی مانند فر پیتزا ریلی ، فر صندوقی دستگاه های کباب ترکی،  سرخ کن کنتاکی و سرخ کن سیب زمینی جزء تجهیزات پخت فست فود است . همچین شما برای آماده سازی و نگهداری غذاها نیز به تجهیزاتی مانند تاپینگ پیتزا و ساندویچ ،فریزر میز کاری ، میز دورچین ، خلال کن ، میز کار استیل ، خمیر گیر ، یخچال صنعتی ، گرمخانه شیشه ای ، شوتینگ سیب زمینی و ساندویچ  احتیاج دارید .

بنابراین با توجه به تنوعی که در تجهیزات فست فود وجود دارد حتما از تجربه ی شرکت تولید کننده استفاده کنید و از آن ها مشاوره بگیرید . معمولا شرکت های تولید کننده، تجربه و سابقه ی کافی در این زمینه دارند و می توانند خدمات بهینه ای در زمینه ی کشیدن نقشه ، جانمایی ، طراحی و تولید تجهیزات به شما ارائه دهند  و متناسب با نیازتان  و شرایط محیطی تجهیزات لازم را برای شما تولید کنند .

2-  توجه به کیفیت تجهیزات فست فود

تجهیزات فست فود باید عملکرد بهینه و مناسب داشته باشند برای رسیدن به این هدف قطعا باید تولید کننده از مواد اولیه ی با کیفیت استفاده کند و هم چنین روش ساخت باید با نهایت دقت باشد. کیفیت تجهیزات فست فود به کیفیت مواد اولیه و فرآیند ساخت آن ها بستگی دارد . اکثر دستگاه های فست فود  از استیل استنلس ساخته می شوند .

اینکه از چه نوع و ضخامت ورقی استفاده شود و یا سایر اجزای ساخت مانند قوطی استیل ، المنت ها، چرخ و … از چه نوعی باشند بستگی به دانش، تجربه ، مهارت و همچنین وجدان کاری شرکت تولید کننده دارد . چرا که بسیاری از شرکت های تولید کننده به هر قیمتی می خواهند مشتری جذب کنند ، و محصول ارزانتر و با حداقل کیفیت که کارایی لازم را ندارد، ارائه می کنند .  لذا بهتر است در خرید تجهیزات فسفود کیفیت را اولویت اول و قیمت را اولویت دوم قرار داد . بنابراین توجه کنید ، که قبل از خرید و صرف بودجه تحقیق کنید و آگاهی لازم را در مورد آن کسب کنید .

3-  ظرفیت تولید مناسب تجهیزات فست فود

راندمان محصول  نکته مهم دیگر در مورد تجهیزات فست فود است که باید متناسب با نیاز شما باشد . گاهی اوقات با توجه به فضای آشپزخانه و هدف شما از استفاده ی آن تجهیزات ، نیاز به سفارشی سازی و تولید اختصاصی است . در خرید تجهیزات فسفود حتما به توانایی و دانش شرکت تولید کننده توجه کنید .  

شما باید از تعداد خروجی و به اصطلاح تعداد مشتریان هر نوع غذا در هر وعده  غذایی آگاهی تقریبی داشته باشید . بهتر است ظرفیت خروجی تجهیزات فست فود با هم متفاوت است ، در مورد میزان غذاهایی که باید ارائه کنید تحقیق کنید و یا برحسب تجارب قبلی ، انتخاب صحیحی از تجهیزات با ظرفیت تولید مناسب داشته باشید . می توانید بابت کسب اطمینان بیشتر به کارخانه یا دفتر فروش آن شرکت مراجعه و بازدید حضوری داشته باشید.

قیمت و خدمات پس از فروش تجهیزات فست فود

به صورت کلی قیمت تجهیزات فست فود بستگی به نوع برند ، سایز و خط تولید شما دارد . اگر شما می خواهید فست فود در ابعاد کوچک را راه اندازی کنید ، ابتدا بهتر است با لوازم قیمت پایین تر کار خود را آغاز کنید تا اگر کسب و کار شما سود دهی لازم را نداشت ، دچار ضرر و زیان زیادی نشوید . بهتر است در مورد برند های مختلف لوازم فست فود تحقیق کرده ، و سپس اقدام به خرید تجهیزلت فسفودکنید .

اگر از فروشگاه های معتبر لیست قیمت تهیه کنید و پس از مقایسه قیمت ها اقدام به خرید کنید توجه کنید که با خرید تجهیزات نامناسب کیفیت غذای شما افت خواهد کرد و در این صورت مشتریان خود را از دست خواهید داد ، ضرر زیادی خواهید کرد . بعد از مقایسه قیمت ها، خدمات پس از فروش محصولات را بررسی کنید ، تا درصورت بروز مشکل بتوانید محصول خریداری شده را برگشت و یا تعمیر نمایید .

آیا از تجهیزات کارکرده فست فود هم می توان استفاده کرد ؟

برای راه اندازی رستوران فست فود جدید ، لزوما نیازی به تجهیزات فست فود نو نیست. شما می توانید تجهیزات فست فود کارکرده با کیفیت مورد استفاده را با قیمت بسیار ارزان خریداری کنید . قیمت تجهیزات دست اول ، برای کسانی که به تازگی کسب و کار خود را راه اندازی کرده اند، کمی سنگین است . بنابراین با خرید تجهیزات فست فود کارکرده ، می توانید از همان امکانات اما با قیمت مناسب بهره مند شوید . 

 خرید تجهیزات فست فود از شرکت فست فود شاپ

فست فود شاپ ، با همکاری متخصصان و کارشناسان خود در بخش طراحی و راه اندازی آشپزخانه های صنعتی رستوران و فست فود و کافی شاپ و هتل ها ، آماده ارائه خدمات و مشاوره به شما می باشد .

این شرکت با تیم فعال و با انگیزه ، کسب و کار خود را توسعه داده و قادر به گسترش روابط تجاری خود با شرکت ها و برند های معتبر دنیا می باشند . تهیه لوازم آشپزخانه صنعتی را به ما بسپارید . برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

+ نوشته شده توسط Thesis-2018 در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: خرید تجهیزات فست فود، فست فود شاپ، تجهیزات فست فود، راه اندازی فست فود

خرید برنج فجر

۰

برنج قدیمی‌ترین رفیق ما ایرانی‌هاست . برنج با ماست، برنج با خورشت ، برنج با مرغ ، برنج با گوشت چرخ کرده ، برنج با کباب ، شیر برنج . حال که برنج کالای حذف نشدنی در سبد خرید ما ایرانیان به شمار می رود پس باید برای خرید برنج دقت کنیم و برنج را از نوع مرغوب آن تهیه کنیم . برنج فجر یکی از انواع برنج ‌های پر محصول که دارای ویژگی های کیفی مناسبی نیز می‌باشد . که در ادامه به بررسی تفصیلی این برنج می‌پردازیم .

برنج فجر چیست؟

برنج فجر از انواع پر محصول برنج ایرانی است. بعد از آزمایش هایی که در طی چندین سال توسط موسسه تحقیقات برنج کشور در افزایش بهره وری برنج انجام می شد، یکی از  مسائل در رابطه با برنج فجر عطر برنج اصلاح شده است. اکثر برنج های اصلاح شده بدون عطر و بوی خاصی بودند و صرفا بر روی میزان محصول آنها تاکید شده بود.
مطالعات و پژوهش‌های انجام شده، در نهایت تا حدودی این مشکل را مرتفع نمود. به گونه‌ای که در حال حاضر، این برنج پس از گذشتن از زمان برداشت، اندکی عطر و طعم می گیرد و عطری شبیه به برنج خوش‌عطر طارم از آن استشمام می گردد. از آن پس بود این برنج نیز در ردیف برنج های پر محصول قرار گرفت و توسط کشاورزان استفاده شد.

برنج فجر در چه استان هایی کاشته می شود؟

برنج فجر بیشتر در استان گیلان کاشت می‌شود، اما کشاورزان مازندران به ویژه شهرستان آمل و فریدونکنار نیز تا حدودی نسبت به تولید آن مشغول هستند.

ویژگی ها و خصوصیات برنج فجر را بهتر بشناسیم.

 • رنگ شلتوک برنج فجر زرد است.
 • همچنین دانه آن به رنگ مات و استخوانی و شمشیری شکل است ، دانه های آن نسبتا ریز هستند.
 • شکل ظاهری برنج فجر به صورت یک شمشیر یا خنجر می باشد.
 • این برنج به رنگ سفید بوده اما این برنج ها مات بوده و حالت شیشه ای فجررند.
 • دارای طول نسبتا متوسطی می باشد. طول برنج خام از نوع فجر حدود 8 میلی متر بوده و این طولپس از پخت به 10?3 میلی متر می رسد. عرض برنج رقم فجر معمولا 1?9 میلی متر می باشد.

نکات مهم در خصوص کشت برنج فجر

از نکات مثبت این گونه می‌توان به زودرس بودن آن اشاره نمود. در ابتدای فصل بهار و در نیمه فروردین ماه، بذرپاشی جهت کشت برنج فجر آغاز و نشاکاری در دهه سوم اردیبهشت ماه انجام می‌شود.

در طول دوره کشت آفاتی مانند کرم ساقه‌خوار و برگ‌خوار برنج، می توانند مشکلاتی را ایجاد کنند که پایش مداوم و کنترل دقیق می‌تواند از این مشکل جلوگیری نماید.

یکی دیگر از بیماری‌هایی که برنج فجر را درگیر می‌کند سوختگی غلاف است. برنج فجر نسبت به خوابیدگی یا ورس مقاوم بوده و برای برداشت با سیستم‌های مکانیزه نیز مناسب است.

چگونه برنج فجر درجه یک مرغوب بخریم؟

به دلیل اینکه این برنج از برنج های اصلاح شده و تراریخته است مناسب برای مهمانی ها نخواهد بود و می توان در غذاهایی که برنج پایه اصلی آن نیست استفاده شود.

برای تشخیص عطر و طعم برنج نیز یک مشت کوچک از آن را میان کف دو دست خوب بمالید و روی آن با دهن بدمید، یا به اصطلاح «ها»کنید ـ و سپس بو بکشید اگر برنج عطر داشته باشد خودش را نشان می‌دهد. این کار را به روش دیگری نیز می‌توانید انجام دهید یعنی چند دانه از برنج را در دهان ریخته بجوید و مزه آن را بچشید.

بیشتر برنج‌ های موجود در بازار دانه‌های شکسته یا به اصطلاح نیمدانه دارند که پس از پخت بر کیفیت برنج اثر می‌گذارند. پس اگر می‌خواهید برنجی یکدست و بدون نیمدانه داشته باشید کمی از آن را در کف دست بریزید و سپس دقت کنید که از میان دانه‌ها چند درصد نیمدانه است. با این آزمایش یکدست بودن برنج (یعنی مخلوط نبودن) را هم می‌توانید معلوم کنید. این نکته مهمی است و یکدستی برنج بسیار اهمیت دارد زیرا مدت پخت برنج فجر هم مانند هر برنج دیگر فرق دارد و برنج مخلوط را نمی‌توان خوب از آب در آورد.

قیمت برنج فجر

قیمت پایین‌تر این نوع برنج نسبت به رقبا و شباهت ظاهری آن به برنج‌های مرغوب و برنج‌های محلی باعث ایجاد مشکلاتی برای مصرف کنندگان برنج شده است زیرا برخی از تاجران از این شرایط به نفع خود سود برده و برنج فجر را به جای برنج‌های مرغوب و با قیمت های بالاتر می فروشند. قیمت این برنج به صورت یکسان نیست. با خرید از فروشگاه آرتا رحیمی دیگر نگران کیفیت و قیمت نباشید. زیرا برنج مورد نیاز خود را در نوع مرغوب آن با مناسب ترین قیمت می توانید تهیه کنید.

فروشگاه اینترنتی برنج فجر

برنج آرتا رحیمی سال های متوالی است که در زمینه تولید و عرضه برنج فجر درجه یک در سطح استان گلستان مشغول فعالیت می باشد. با ظهور اینترنت و ایجاد زیر ساخت های توزیع و بسته بندی و ارسال در فضای مجازی، چندین سالی است که در این حوزه فعالیت می نمایند.

خرید و فروش برنج فجر

خرید و فروش عمده برنج فجر درجه یک آرتا رحیمی در سراسر ایران آغاز شده است. محصولات ما از جمله برنج شیرودی، برنج طارم دمسیاه، برنج طارم سنگی، برنج عنبر بو، برنج فجر و سبوس برنج می توان با دفتر مرکز فروش برنج تماس گرفت.
برای مشاهده لیست قیمت از لینک ذیل استفاده کنید.

خرید برنج ایرانی

در حال حاضر شرکت برنج آرتارحیمی انواع برنج محلی شمالی و برنج ایرانی و دیگر برنج ها را تولید و بسته بندی و در بسته های زیبا و محکم به صورت عمده و تک فروشی ارسال می نماید. هدف ما ارسال بهترین محصولات با قیمتی مناسب به دست شما مشتریان عزیز می باشد.

ارسال برنج فجر

با توجه به مساحت و بازار متنوع برنج در دیگر شهرهای ایران، هزینه های جابجایی و پیداکردن بهترین برنج فجر درجه یک، کاری بسیار سخت و گاهی نشدنی می باشد. با توجه به وجود سایت های فروشگاهی برنج و برنج های تقلبی که در بازار عرضه می شود. پیدا کردن برنج مرغوب فجر درجه یک کاری بسیار دشوارتر است. اما ما به شما این اطمینان را می دهیم که برنج فرستاده شده برای شما کاملا اصل بوده است چون ما از تولیدات خود مطمئن هستیم. هموطنان عزیز در در سراسر ایران می توانند تنها با یک تماس و مشاوره تلفنی محصول مورد نظر خود را انتخاب نموده و در محل خود تحویل بگیرند.

ارسال برنج فجر با طعم دلپذیر و عطر مطلوب مناسب برای ذائقه هر ایران به سراسر ایران

خرید اینترنتی برنج فجر

اگر به دنبال خرید برنج فجر درجه یک با قیمت مناسب هستید، حتی یک ثانیه را هم از دست ندهید. ما به شما فروشگاه برنج آرتا رحیمی را پیشنهاد می کنیم. بسیاری از مردم در زمینه تشخیص برنج خوب و با کیفیت تخصص و توانایی فجررد. همچنین خرید این محصول به صورت مستقیم از شالیزار و خود کشاورز هزینه، زمان و زحمت زیادی را به دنبال دارد. ما همین کار را برای شما با هزینه کمتر و صرف کمترین زمان انجام می دهند. شما می توانید انواع برنج شمال را به صورت اصل و خالص از ما خریداری کرده و از طعم و عطر آن لذت ببرید.جهت خرید برنج ایرانی با ما تماس بگیرید

 

برخی از محصولات فروشگاه برنج ایرانی:

 • برنج طارم دم سیاه
 • برنج طارم هاشمی
 • برنج طارم محلی سنگی
 • برنج فجر
 • برنج شیرودی
+ نوشته شده توسط Thesis-2018 در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: خرید برنج ایرانی، برنج فجر، خرید برنج فجر، قیمت برنج فجر

آشنایی با انواع تشک خواب

۰

زمانی ‌که تصمیم به تعویض یا خرید تشک جدید می‌گیرید با تنوع گسترده‌ای از محصولات مواجه می‌شوید که انتخاب را برای شما مشکل می‌کنند . امروزه با توجه به تنوع نیازهای کاربران ، تشک‌ها نیز در انواع مختلفی تولید می‌شوند که هر یک برای افرادی با مشخصات خاص عملکرد بهتری دارند . بهتر است قبل از خرید تشک ، با انواع مختلف تشک آشنایی داشته باشید تا بهترین انتخاب را داشته باشید . در این مقاله به توضیح انواع مختلف تشک خواب می پردازیم . با ما همراه باشید .

تعریف تشک

تشک یک لایه نرم از جنس پشم یا پنبه است که روی زمین یا روی تخت برای آسودگی خواب افراد می باشد. تشک ممکن است از مواد توخالی یا موادی همانند پارچه‌های سنگین، پنبه، فوم، و غیره تشکیل شده باشد. یا اینکه از یک چارچوب فلزی ساخته شده باشد. انواع مختلفی از تشک بر اساس نوع موارد مورد استفاده در ساخت آن، کارکرد و ... وجود دارد.

انواع مختف تشک:

 • تشک فوم
 • تشک مموری فوم
 • تشک فنری متصل
 • تشک فنری منفصل
 • تشک لاتکس
 • تشک هیبرید
 • تشک طبی
 • تشک ژلی
 • تشک بادی
 • تشک آبی

تشک فوم

تشک های فوم  از فوم های پلی اورتان منعطف پتروشیمیایی یا فوم های لاستیکی لاتکس ساخته شده و قیمت های متفاوتی دارند. طراحی این تشک ها به گونه ای است که گوشه های تخت را کاملاً پر می کنند و سطح تشک و راحتی آن از گوشه ای به گوشه دیگر کاملاً به صورت یکنواخت حفظ می شود. این تشک ها برای افرادی که عادت زیاد جابه جا شدن در هنگام خواب را دارند، بسیار مناسب هستند. مصرف کنندگان در هنگام خرید تشک های فوم باید به مواردی از جمله مموری فوم، فوم ژل، و فوم لاتکس یا فوم جامد توجه کنند.

 

تشک مموری فوم

این نوع تشک از جدیدترین مدل ها و انواع تشک های خواب می باشد و به دلیل خاصیت انعطاف پذیری با نام دیگر مانند فوم الاستیک شناخته می شوند، ایده ساخت تشک مموری فوم بعد از استفاده ناسا از مموری آمده است. و در بازه کوتاهی تشک های مموری فوم تبدیل به یکی از پرطرفدارترین تشک ها در بازار کالای خواب شدند.

تشک مموری فوم قابلیت تغییر فرم به شکل بدن فردی که روی تخت دراز کشیده را دارند که برای بهبود مفاصل دردناک و دردهای صبحگاهی ناشی از بد خوابیدن افراد و مشکل بی خوابی هستند، مناسب است. این نوع تشک ها تحت تاثیر دما قرار می گیرند، می توانند در واکنش به دمای بدن افراد منعطف تر شده و متناسب با شکل بدن و وزن فرد شکل می گیرد. بنابراین طراحان تشک مموری فوم در نسخه های جدیدتر این تشک خواب از تهویه کننده هوا برای جلوگیری از گرما و جریان داشتن هوا استفاده کردند که البته این ویژگی باعث افزایش تشک شده است.

 

 فوم هوشمند یا فول مموری

این نسخه از تشک مموری فوم کیفیت و دقت بالاتری نسبت به مموری فوم عادی دارد. فوم هوشمند نوعی فوم پلی اورتان فشرده با چگالی بالا است که شکل بدن شخص را به خود می گیرد. انواع تشک مموری فوم پشتیبانی خوبی از ستون فقرات و مفاصل ایجاد می کنند.

تشک فنری

این نوع از تشک ها دارای قدمت زیاد و دارای بیشترین میزان فروش نسبت به انواع دیگر تشک می باشند. در ساختار تشک فنری از فنرهای استیل استفاده شده و تنها وجه تمایز انواع مختلف آن در نحوه اتصال فنر ها به یک دیگر می باشد. تشک های فنری به دو دسته تقسیم میشوند :

 • تشک فنری متصل
 • تشک فنری منفصل

1-تشک فنری متصل

با ابزارهای پیشرفته ای همچون فوم ها، فیبرها و لایه های اضافه فنرهای استیل کوچکتر که امروزه در ساخت این تشک ها به کار می روند، تشک های فنری محکم تر و راحت تر از هر زمانی هستند. به عنوان یکی از پرطرفدارترین تشک های موجود در بازار، تشک های دارای فنر متصل هنوز هم پرفروش ترین تشک ها در سطح دنیا هستند.

2-تشک فنری منفصل

تفاوت این تشک نسبت به تشک فنری متصل، این است که پشتیبانی بیشتری را فراهم می آورد. فنرهای جدا از هم در پاکت های کوچک مخصوص خود قرار می گیرند و بطور جداگانه و مستقل از هم عمل می کنند. تعداد فنر ها در این نوع تشک می تواند بین 600 تا 5000  فنر باشد. هرچه تعداد فنر ها بیشتر باشد پشتیبانی بهتری فراهم می شود. عمر مفید تشک فنری با فنر منفصل حدود 7 الی 10 سال است.

تشک لاتکس

این تشک ها از اولین انواع تشک هایی بودند که در دهه 1960 به مشتریان معرفی شدند. تشک لاتکس سه قابلیت بزرگ دارد:

 • با دوام ترین و منعطف ترین تشک ها
 • کمترین فشار اضافی را بر شانه ها، کمر و مفاصل وارد می کنند. بنابراین استفاده از این تشک ها به کاهش درد در نقاط حساس و به خصوص کمر درد بسیار کمک می کند.
 • در کاهش حرکات هنگم خواب نیز موفق عمل کنند.

از لحاظ قیمت قبلا هزینه بالای تولید آن ها منجر به گران بودن آن ها و غیر قابل تهیه بودن آن ها برای قشر متوسط بود. اما امروزه با پیشرفت در تکنولوژی منجر به کاهش قابل توجه قیمت این تشک ها شده است.

تشک هیبرید

این تشک ها، نقطه اوج تکنولوژی های مرتبط با خواب در چندین دهه هستند. این تشک ها با ترکیب کردن دو یا چند سیستم نگهدارنده متفاوت (معمولاً مموری فوم ها با سیستم فنر داخلی پیشرفته) تمامی فواید مموری فوم ها را با حفظ ظاهر کلاسیک و ویژگی خاص تشک فنری ارائه کرده اند.

تشک طبی

تشک طبی یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین انوع تشک می باشد. تشک طبی در دو مدل طبی ساده و طبی فنری در بازار وجود دارد که هرکدام از آنها مزیت های ویژه ای خود را دارند. تشک های بیمارستانی هم نوع ویژه ای از تشک های طبی محسوب می شوند که مخاطب آنها بیشتر درمانگاه ها و بیمارستان های موجود در هر شهری هستند. همچنین علاوه بر افرادی که دچار دیسک کمر و کمر درد هستند، تمام اعضای یک خانواده می توانند به خوبی از آنها استفاده کنند.

تشک های ژلی

در ساخت این تشک ها از فوم های حاوی ژل استفاده شده است. ژل ها با استفاده از تکنولوژی های متفاوتی به فوم اضافه می شوند و خواص ویژگی های گوناگونی را می توانند به انواع تشک اضافه کنند.

تشک بادی

این تشک ها برای زوج هایی که در انتخاب انواع تشک مناسب خود دچار اختلاف سلیقه هستند، گزینه مناسبی است. به دلیل این که این تشک ها این امکان را می دهد تا میزان سفتی تشک را تنظیم کرد. به علاوه امکان تنظیم جداگانه سمت های مختلف یک تشک را فراهم می کند.

تشک آبی

ساخت این نوع تشک ها به گونه است که، از یک محفظه آب برای ایجاد پشتیبانی استفاده می کنند. انواع تشک آبی با کناره سفت معمولا از یک چارچوب چوبی پیرامون یک محفظه آبی مستطیلی شکل استفاده می کنند و نوع با کناره نرم معمولا از چارچوبی از جنس فوم برخوردار هستند. روی این تشک ها نیز با روکشی از بالشتک یا انواع فوم پوشیده می شود

خرید اینترنتی تشک خواب

با توجه به اینکه فروشگاه های متنوعی برای فروش تشک وجود دارد و باتوجه به حجم بازار خریدران تشک خوا با این مشکل روبه رو هستند که وقت کافی برای بازدید از فروشگاه ها را ندارند، از همین رو فروشگاه سورنا صنعت برای رفاه حال مشتریان خود  در زمینه فروش اینترنتی تشک خواب فعالیت می کند. خریداران عزیز می تواند با وارد شدن به سایت سورنا صنعت محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده و سفارش دهند تا برایشان ارسال شود.

قیمت تشک خواب در سورنا صنعت

با توجه به متریال هایی که در ساخت  تشک خواب استفاده می شود و هم چنین ابعاد آن و رویه تشک قیمت این محصول متغیر می باشد. برای اطلاع بیشتر از قیمت بروز تشک ها می توانید به سایت سورنا صنعت www.surenasanat.com مراجعه کنید.

خرید تشک مناسب

فروشگاه اینترنتی سورنا صنعت در زمینه تولید، تأمین، فروش و توزیع انواع محصولات صنعتی و نیمه صنعتی و خانگی فعالیت میکند. در حال حاضر با مجموعه ای هدفمند و تیم مدیریتی قوی، پای در عرصه فروشگاه آنلاین گذاشته است. این مجموعه بیش از 8 سال به صورت سنتی در بازار حضوری قوی داشته است. برای خرید تشک طبی با قیمت مناسب به فروشگاه اینترنتی سورنا صنعت که در زمینه فروش انواع تشک فعالیت می کند سر بزنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از سورمرنا صنعت با م تماس بگیرید

+ نوشته شده توسط Thesis-2018 در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: خرید تشک مناسب، خرید تشک طبی، تشک طبی، قیمت تشک خواب

درب اتوماتیک شیشه ای ضد آتش

۰

در زمان آتش‌سوزی ساختمان‌ها و مراکز تجاری ، از مهمترین مشکلات گسترش آتش و راه‌یابی آن به مکان‌هایی است که در آن‌ها مواد اشتعال زا قرار دارد . یکی از راه هایی که می توان رسیدن آتش به این مکان های را کاهش داد ، استفاده از درب های اتوماتیک ضد آتش است . این درب ها مقاوم در برابر آتش و دارای قابلیت مهار دود هستند . ایجاد امنیت لازم ، کم شدن خسارات جانی و مالی احتمالی از ویژگی های درب اتوماتیک ضد آتش است . در ادامه در مورد درب اتوماتیک شیشه ای ضد آتش بیشتر توضیح خواهیم داد . با ما همراه باشید .

تعریف درب اتوماتیک شیشه‌ای ضد آتش

درب اتوماتیک شیشه ای ضد آتش در برابر حرارت‌های بالا مقاومت بالایی دارند و مانع انتشار آتش از یک فضا به فضای دیگر می‌شود. استفاده از این درب ها این امکان را به آتش‌نشانان می‌دهد که آتش زمان بیشتری در یک محدوده محبوس بماند و خاموش کردن آتش را برای آن‌ها آسان‌تر کند.

امکانات و تجهیزات درب اتوماتیک شیشه ای ضد آتش

از تجهیزات مورد استفاده در درب های اتوماتیک ضد آتش می توان از نوار دود بند، لوله های ضد آتش فولادی، آرام بند و قفل ها و دستگیره های مواقع خروج اضطراری هستند. این تجهیزات در انواع درب اتوماتیک کاربرد دارد. برخی از این درب ها دارای دریچه های خروج دود و آتش هستند. این دریچه موجب هدایت آتش به بیرون از ساختمان می شوند. ویژگی اصلی دریچه های تعبیه شده انتشار آتش و دود به بیرون است.

این درب ها در طرح ها و شکل های مختلفی تولید می شوند. در قسمت های داخلی درب های ضد آتش از مواد غیر سوختنی و غیر قابل اشتعال مانند پشم سنگ یا پشم سرامیک استفاده می شود. جنس چارچوب‌های این درب‌ها معمولا از جنس فولاد بوده و می‌توانند گرما را تا حدود 400 درجه تحمل نمایند. از لحاظ زمانی نیز مقاومت درب‌های اتوماتیک شیشه ای ضد آتش در حدود 30 دقیقه است. شیشه استفاده شده در درب ضد آتش عایق حرارت بوده و جنس دستگیره‌ آنها نیز به گونه‌ای است که بتوان در حین آتش سوزی و در حرارت های بالای 100 درجه نیز بتوان از آن‌ها استفاده نمود.

انواع درب اتوماتیک شیشه ای ضد آتش

درب های اتوماتیک ضدآتش دارای انواع مختلفی هستند از جمله: درب ضد آتش شیشه ای لولایی، درب ضد آتش شیشه ای کشویی و … ، انتخاب هر یک از این مدل ها بر اساس محل مورد استفاده متفاوت می باشد و هر کدام را باید با توجه به اندازه دهنه، متراژ کار، وجود فضای کافی برای باز و بسته شدن درب انتخاب نمود. درب اتوماتیک شیشه ای ضدآتش می تواند در مدل تک درب و دو درب اجرا شود. همچنین می توان نیمه ای از درب را به صورت ثابت و نیمه دیگر آن را به صورت بازشو پیاده سازی نمود که از این مدل اکثرا برای شیشه های دودبند و یا درب های کشویی استفاده می شود.

طراحی درب های اتوماتیک شیشه ای با خاصیت جلوگیری از انتشار دود

انتشار دود در هنگام آتش سوزی در سراسر محیط بسته، یکی دیگر از اتفاقاتی است که فرایند امداد در هنگام آتش سوزی را با مشکل مواجه می‌کند. به همین منظور در طراحی و ساخت درب‌ اتوماتیک شیشه ای ضد آتش و حاشیه پانل‌های شیشه‌ای و در فاصله شیشه و فریم آلومینیومی از عایق‌هایی استفاده می‌شود که از پخش دود و حتی بو در هنگام آتش سوزی به بقیه نقاط جلوگیری نماید. همچنین امکان هماهنگ سازی این درب‌ها با آژیر خطر نیز وجود دارد تا به صورت خودکار پس از فعال شدن آژیر خطر درب کامل بسته شود. همچنین در هنگام آتش سوزی امکان باز و بسته کردن این درب‌های کشویی وجود دارد تا امکان خروج اضطراری را برای افراد فراهم نماید.

موارد استفاده درب اتوماتیک شیشه‌ای ضد آتش

می توان درب های اتوماتیک ضد آتش را در مکان هایی که از بخش های مختلف تشکیل شده اند به کار برد. به عنوان مثال می‌توان از این درب‌ها در کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تفریحی، مراکز تجاری و انبارهای کالا استفاده نمود. این درب در ساختمان های بلند مرتبه و مرتفع مانند برج ها مسکونی، مراکز تجاری، مراکز خرید و هتل ها و بیمارستان ها هم کاربرد دارد. همچنین درب ضد آتش در مکان های پر خطر مانند پالایشگاه ها و نیز در سالن های سینما و سالن های همایش کاربرد دارد.  همچنین درب ضد آتش در قسمت راه پله ها و پله های فرار مجتمع های مسکونی به کار می رود.

قیمت درب اتوماتیک شیشه ای ضد آتش

قیمت درب اتوماتیک شیشه ای ضد آتش طبیعتا نسبت به سایر درب ها بالاتر است. البته قیمت درب اتوماتیک شیشه ای ضد آتش به کشور سازنده و میزان کیفیت آن بستگی دارد. امروزه برندهای معروفی درب های اتوماتیک را تولید می کنند. قیمت های متغیری برای درب اتوماتیک از نظر کیفیت وجود دارد. تجهیزات درب نیز تاثیر گذار روی قیمت درب اتوماتیک شیشه ای ضد آتش است. به علت نوسان در قیمت ها در بازار، درب اتوماتیک نیز دارای نوسانات قیمت است. برای اطلاع دقیق از قیمت های روز با همکاران ما در شرکت هوشمند تماس بگیرید.

 

خرید درب اتوماتیک از شرکت هوشمندر

درب های اتوماتیک مدل های مختلفی دارند. برای خرید درب اتوماتیک کافی است با هوشمند در شرکت ارائه خدمات درب اتوماتیک در تهران تماس گرفته تا با توجه به کارایی مورد نظر  و همچنین بازدید از محل (مکان انجام کار) بتوانید به بهترین حالت اقدام به خرید نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درب های اتوماتیک با ما تماس بگیرید. و شما می توانید به آدرس این سایت www.hoshmanddoor.com نیز مراجعه فرمایید.

+ نوشته شده توسط Thesis-2018 در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: قیمت درب اتوماتیک، خرید درب اتوماتیک، درب اتوماتیک شیشه ای، درب اتوماتیک
نوشته‌های اخیر